Resolució de la sindicatura de greuges de Barcelona sobre el procediment de tramitació de subvencions

La sindicatura apel·la a fer una reflexió sobre si els procediments de concurrència no competitiva, o fins i tot de concessió directa, podrien ser sistemes més idonis en la tramitació de subvencions per a entitats de format petit.