Guia d'autodiagnosi sobre l'acció comunitària de les associacions

Descarregueu aquesta guia per promoure i facilitar que les entitats desenvolupin o incorporin l’acció comunitària com a possible eina de treball i de transformació social de l’entorn més immediat, a més d’afavorir a la reflexió interna a l’hora de treballar-la.

Guia dirigida a associacions i entitats sense ànim de lucre que té per objectiu promoure i facilitar que aquestes entitats desenvolupin o incorporin l’acció comunitària com a possible eina de treball i de transformació social de l’entorn més immediat, a més d’afavorir a la reflexió interna a l’hora de treballar-la. Hi introduïm el concepte i la seva aplicació.

Es tracta d'una eina que us proposa qüestions per a la reflexió interna sobre la vostra relació amb l’entorn i com us plantegeu, si ho feu, els processos comunitaris.

Podeu descarregar la guia (PDF)