processos

L’Ajuntament de Barcelona ha editat les Guies pràctiques de la participació ciutadana a Barcelona, amb l’objectiu d’oferir una eina senzilla que permet aproximar-se al Reglament de Participació Ciutadana i conèixer i usar tots els recursos que aquesta norma posa al seu abast. Aquesta esdevé una eina molt important per incidir en les polítiques públiques.

Les Guies pràctiques de la participació ciutadana a Barcelona es componen de quatre guies independents: una per cada canal –òrgans de participació, processos participatius  i consultes ciutadanes- i una específica per les iniciatives ciutadanes, que és el mitjà que té la ciutadania per promoure, a través de la recollida de signatures, una acció municipal.

Es tracta d'una eina molt interessant per les associacions de la ciutat perquè ens permeten diferents mecanismes i procediments per incidir en les polítiques públiques de la ciutat.

Guia pràctica de la participació ciutadana. Les iniciatives ciutadanes: https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/guia_iniciatives_ciutadanes.pdf

Guia pràctica de la participació ciutadana. Els òrgans de participació:
https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/guia_organs_de_participacio.pdf

Guia pràctica de la participació ciutadana. Les consultes ciutadanes:
https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/guia_consultes_ciutadanes.pdf

Guia pràctica de la participació ciutadana. Els processos participatius: https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/guia_processos_participatius.pdf

 

Si esteu interessats i interessades a disposar de la versió en paper de les guies, bé sigui per fer-ne difusió a través de la vostra organització o bé per consulta interna, podeu demanar-ne a través de la següent adreça electrònica: participació@bcn.cat