Ja podeu consultar les guies pràctiques de la participació ciutadana

L’Ajuntament de Barcelona ha editat les Guies pràctiques de la participació ciutadana a Barcelona, amb l’objectiu d’oferir una eina senzilla que permet aproximar-se al Reglament de Participació Ciutadana i conèixer i usar tots els recursos que aquesta norma posa al seu abast. Aquesta esdevé una eina molt important per incidir en les polítiques públiques.