Subvencions

Un any més impulsem un estudi sobre la darrera convocatòria de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, amb la col·laboració de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, que ha analitzat les dades, i de l'Oficina Central de Subvencions de l’Ajuntament que les ha facilitat. En aquesta notícia us resumim les principals dades i hi trobareu, també, l'enllaç per descarregar l'informe complet.

Tal i com recollim en la Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l'Ajuntament de Barcelona 2019, en la darrera convocatòria, el consistori va destinar un pressupost de 19.643.830 €, a subvencionar projectes, activitats i serveis, un 13% menys que al 2018. En canvi, es van presentar 6.874 sol·licituds, un 6% més que a l'any 2018. En total, es van subvencionar 4.672 projectes, 109 menys que l’any passat.

Aquesta reducció pressupostària té com a causa principal la important disminució que es produeix en dos àmbits temàtics que en la convocatòria 2019 van vehicular projectes a través d'altres vies. Sense tenir en compte aquests dos àmbits la reducció és del 3,4%.

Avancem algunes dades destacades de l'informe d'enguany:

 • La reducció en el pressupost ha significat un 29,4% d'augment pel que fa al nombre de projectes denegats.
 • El pressupost per a projectes de districte s’ha mantingut però cal destacar: la reducció del pressupost a l’Eixample en un 11,7%, que es compensa per l’augment a Les Corts del 12,7% i l’augment a Sants-Montjuïc del 4,5%

 • Dels projectes presentats, el 85,7% de sol·licitants són associacions, el 2% són persones físiques, el 2% pertanyen a l’administració pública, el 3,6% són empreses, el 4,7% són cooperatives i el 2% són congregacions i institucions religioses.

 • Malgrat que Barcelona té un moviment associatiu molt arrelat al territori, en els darrers es manté la diferència pressupostària dels projectes d’àmbit districte (22,6% del pressupost total), en relació als d’àmbit ciutat (77,4%).

 • Les organitzacions empresarials (inclou cooperatives) representen el 14% de l'import total subvencionat, una dada que contradiu amb el supòsit que les subvencions només s'adrecen a les entitats sense ànim de lucre.

 • De les 10 subvencions més elevades, 5 han estat atorgades a empreses privades. D’aquestes 10, 5 projectes són d’esports, 4 de l’àmbit de cultura i 1 d’atenció a persones sense llar. La subvenció amb un import més elevat torna a ser per a una empresa.

 • En canvi, els 10 projectes amb millor puntuació són d'entitats sense ànim de lucre. D’aquests, 6 són d’atenció a persones sense llar, 3 de comerç de proximitat, i 1 d’ecologia, urbanisme, mobilitat, i drets dels animals.

 • Davant l’augment de projectes denegats, no ens queda clar el criteri d’avaluació i trobem diferents estratègies segons sectors.

Un cop més veiem la necessitat de demanar a l’Ajuntament que vetlli per:

 • Reforçar el finançament de projectes de barri i de districte.

 • Deixar de finançar projectes empresarials via subvenció. Entenem que hi han altres mecanismes de patrocini adreçats als projectes relacionats amb esdeveniments esportius i culturals.

 • Implementar un nou model de subvencions i convenis. Ampliar les línies de subvencions amb caràcter plurianual que prioritzi l’acció global i elaborar convenis amb projectes estratègics.

 • Adaptar la convocatòria de subvencions a la realitat de les associacions de la ciutat.

 • Convocar unes noves bases que escurcin el temps de resolució.

I un compromís compartit amb les entitats per tal de:

 • Definir el Pla Estratègic de Subvencions i fer-ho conjuntament amb les entitats sense ànim de lucre i els diferents espais de participació. En aquest sentim demanem que es lideri el procés conjuntament la Regidoria de Participació i reforçar la transversalitat de l’Oficina de Subvencions.

 • Impulsar mecanismes de validació dels criteris d’incompatibilitats de presentació de projectes dins dels espais participatius.

 • Promoure sistemes de seguiment de les subvencions que parteixin de la confiança entre el sector associatiu i l'administració.

Consulteu l'informe complet i el resum amb les principals dades en els enllaços que trobareu sota aquestes línies.

Arxius adjunts
Adjunt Mida
Resum informe.pdf 242.68 KB
Informe subvencions2019.pdf 1.4 MB