acordbcn_covid

L'Acord Ciutadà canalitza les necessitats i oferiments de les entitats membres

l’Acord Ciutadà es proposa facilitar el treball de col·laboració entre les entitats de l’Acord quan ho creieu oportú. 

Per facilitar aquesta col·laboració us podeu posar en contacte:

  • ​Que us cal la col·laboració de professionals especialitzats d’altres entitats per donar resposta al servei que esteu portant a terme, o bé, podeu oferir vosaltres aquesta col·laboració.
  • Si necessiteu, us seria útil poder obtenir, o ​podeu oferir una informació o recomanació en una acció concreta centrada en un segment de la població vulnerable de la nostra ciutat.
  • Si penseu que seria bo conèixer o consultar una bona pràctica.
  • Qualsevol altre tema que considereu positiu per millorar la vostra tasca o pugui ser útil per les altres entitats.

Us podeu posar en contacte amb la Secretaria tècnica de l’Acord, que buscarà la manera de facilitar a través de les altres entitats el suport que necessiteu o podeu oferir.

Correu electrònic: acordciutada@bcn.cat

Telèfon: 93 302 75 69​