comunicat consell muicipal immigració

Davant la situació de crisi sanitària, econòmica, social i humanitària a nivell mundial provocada per la
pandèmia del COVID-19, el Consell Municipal d’Immigració demana autoritzacions de residència i treball per
a les persones immigrades per fer front a aquesta crisi

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona ha publicat un comunicat per demanar, entre d’altres, la regularització del personal sanitari sense permís de treball o títol reconegut per atendre l’emergència, així com de totes les persones en situació irregular per poder encarar les conseqüències de la crisi amb tots els drets garantits.

Des del CAB ens hem adherit a aquest document i al reclam d’atorgar permisos de residència i treball i protegir els drets de les persones immigrades arran de la crisi sanitària.

+ info