08/05/2024

Us convidem a difondre el posicionament del CAB davant les eleccions del 12 de maig

19/04/2024

Us convidem a llegir el posicionament de l’Associacionisme davant la nova ordenança de Convivència.

21/03/2024

Acta GT Subvencions del Consell de Ciutat de 11 març

21/03/2024

Acta GT Subvencions del Consell de Ciutat 7 març de 2024

18/03/2024

Auditoria de comptes justificatius de la subvenció del conveni per la gestió de l'Espai Torre Jussana 2023 amb l'Ajuntament de Barcelona realitzat per Auditing SL.

18/03/2024

Auditoria de comptes justificatius de la subvenció del conveni del CAB 2023 amb l'Ajuntament de Barcelona realitzat per Auditing SL.

06/03/2024

Recull inicial de les propostes inicials presentades al GT Subvencions i recollides als diferents documents de treball presentats.

Us podeu descarregar l'arxiu en format obert en aquest enllaç: https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/Hea7gK7QpnS5Rgb

04/03/2024

Hem elaborat la diagnosi1 sobre les subvencions municipals conjuntament amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. El finançament és un dels eixos centrals per a la qualitat i supervivència del teixit associatiu. No només la quantia del finançament sinó els mecanismes de gestió del mateix o els requisits d’accés i justificació són aspectes que poden facilitar o dificultar el treball de les entitats. El context actual fa que la pressió sobre tots els agents en relació amb aquest eix sigui més intensa que mai. L’administració pública té una gran responsabilitat en aquest aspecte i té la capacitat i els mecanismes per possibilitar un accés just i eficaç als recursos públics. Amb l’objectiu primordial de millorar els serveis adreçats a les associacions de la ciutat, el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), amb la col·laboració de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, realitza des del 2013 la “Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona”. Convé destacar que aquests informes han evolucionat en les diferents edicions i que la coordinació amb l’Oficina Central de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona ha estat fonamental per poder ampliar la informació analitzada. A l’edició d’aquest any repetim la incorporació de l’anàlisi de les justificacions dels projectes subvencionats, en aquest cas de l’edició del 2022.

04/03/2024

LES ASSOCIACIONS D’UTILITAT PÚBLICA. Anàlisis del procés d’obtenció administratiu per l’obtenció de declaració d’utilitat pública. Punts de millora.

Document encarregat pel CAB en el marc de les propostes de millora del finançament associatiu del 3r Congrés d'Associacions de Barcelona.

21/12/2023

Posicionament del CAB amb relació a l'aprovació de la Llei de Foment de l'Associacionisme