31/03/2023

“Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis. Ajuntament de Barcelona. 2022”. Elaborat conjuntament amb Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

04/01/2023

Bases de la convocatòria del concurs per planificar i gestionar la comunicació del Quèdequè.

03/11/2022

El 8 de juny de 2001, en el marc del 1r Congrés de les Associacions de Barcelona, s’aprovà el Codi ètic de les Associacions de Barcelona. Aquest va sorgir del debat i de la participació de més de 800 organitzacions de la ciutat de Barcelona, posteriorment, el 30 d’abril de 2011, es va fer una revisió i actualització en el marc del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona. Al llarg d’aquests anys han estat 176 organitzacions (128 associacions, 29 federacions, i 19 fundacions) les que s’han adherit. D’altra banda, diferents federacions l’han adaptat per establir el seu propi Codi Ètic.

D’altra banda, al llarg del 2021 la CONFAVC va fer un procés participatiu entre les entitats veïnals per actualitzar el Codi Ètic. En aquest context, un seguit d’organitzacions del país (CONFAVC, CAB,...) iniciem un procés per disposar d’un Codi Ètic de les Associacions de Catalunya. Us convidem a llegir-vos el document i dir la vostra en el procés de debat del 3r congrés de les Associacions de Barcelona.

28/10/2022

Des del CAB demanem a l’Ajuntament que faci el possible per accelerar el pagament de les subvencions, revisi què està passant, concreti una data per efectuar els pagaments i cerqui solucions conjuntament amb el sector associatiu. I, a més a més, proposem una trobada urgent amb els responsables polítics per cercar solucions de futur.

19/10/2022

Montserrat Morera ha comparegut en seu Parlamentària per valorar la proposta de Llei de Foment de l'Associacionisme.

Les aportacions s'han centrat en:

  • Més concreció de propostes en el redactat
  • Menys burocràcia i un únic registre
  • Mecanismes de finançament estable
  • La creació de l'Observatori de l'Associacionisme
  • Eines de suport a la vida associativa al territori com Torre Jussana o el Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de Barcelona.
  • Creació de mecanismes participatius de seguiment de la llei.
25/09/2022

Volem que quedi ben clar que això no té res a veure amb la festa major. La festa major és la festa de les persones unides que es mouen,
cuiden i construeixen Barcelona. Per això demanem que no es vinculin aquests fets amb la festa de La Mercè. Barcelona i la seva ciutadania es mereixen una festa en pau.

22/09/2022

La Festa de la Mercè, com la nostra ciutat i la nostra gent, també té un vessant social, festiu i compromès. Durant molts mesos, entitats de la ciutat planegen, produeixen i proposen activitats per construir la Festa de l’Associa’t. Per aquest motiu demanem que l’ICUB, en els seus espais de participació i comunicació, posi en valor el fet i la diversitat associativa durant, i més enllà, de la Festa de la Mercè.

29/07/2022

El reglament de participació aprovat al plenari de 27 de maig de 2022 gràcies a l'impuls del teixit associatiu de la ciutat.

23/06/2022

Per executar part del projecte obrim una crida a un mínim de tres organitzacions perquè ens presentin un pressupost que s'adeqüi a les tasques que hem detallat anteriorment.

Caldrà fer arribar per correu electrònic a administracio@cab.cat una proposta de pressupost signada definint els perfils laborals assignats a les diferents tasques abans del 3 de juliol de 2022.

23/06/2022

Caldrà fer arribar per correu electrònic a administracio@cab.cat una proposta de pressupost signada definint els perfils laborals assignats a les diferents tasques abans del 7 de juliol de 2022.