19/10/2022

Montserrat Morera ha comparegut en seu Parlamentària per valorar la proposta de Llei de Foment de l'Associacionisme.

Les aportacions s'han centrat en:

  • Més concreció de propostes en el redactat
  • Menys burocràcia i un únic registre
  • Mecanismes de finançament estable
  • La creació de l'Observatori de l'Associacionisme
  • Eines de suport a la vida associativa al territori com Torre Jussana o el Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de Barcelona.
  • Creació de mecanismes participatius de seguiment de la llei.
25/09/2022

Volem que quedi ben clar que això no té res a veure amb la festa major. La festa major és la festa de les persones unides que es mouen,
cuiden i construeixen Barcelona. Per això demanem que no es vinculin aquests fets amb la festa de La Mercè. Barcelona i la seva ciutadania es mereixen una festa en pau.

22/09/2022

La Festa de la Mercè, com la nostra ciutat i la nostra gent, també té un vessant social, festiu i compromès. Durant molts mesos, entitats de la ciutat planegen, produeixen i proposen activitats per construir la Festa de l’Associa’t. Per aquest motiu demanem que l’ICUB, en els seus espais de participació i comunicació, posi en valor el fet i la diversitat associativa durant, i més enllà, de la Festa de la Mercè.

29/07/2022

El reglament de participació aprovat al plenari de 27 de maig de 2022 gràcies a l'impuls del teixit associatiu de la ciutat.

23/06/2022

Per executar part del projecte obrim una crida a un mínim de tres organitzacions perquè ens presentin un pressupost que s'adeqüi a les tasques que hem detallat anteriorment.

Caldrà fer arribar per correu electrònic a administracio@cab.cat una proposta de pressupost signada definint els perfils laborals assignats a les diferents tasques abans del 3 de juliol de 2022.

23/06/2022

Caldrà fer arribar per correu electrònic a administracio@cab.cat una proposta de pressupost signada definint els perfils laborals assignats a les diferents tasques abans del 7 de juliol de 2022.

12/05/2022

“Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis. Ajuntament de Barcelona. 2021”. Elaborat conjuntament amb Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

12/05/2022

Com cada any, des del Consell d’Associacions de Barcelona hem elaborat un informe de diagnosi de la convocatòria general de subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat de l’any anterior. L’objectiu de l’informe és extreure’n idees i propostes de millora per a les convocatòries posteriors.

Aquest posicionament, aprovat a l'AGO 22, recull les principals reuivindicacions.

12/05/2022

Posicionament aprovat a l'AGO 22 del CAB en relació a la llei de foment de l’Associacionisme.

06/05/2022

Des del CAB, en el marc de la darrera assemblea vam aprovar aquest posicionament on proposem modificar l’article 38 de la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya (Llei de consultes populars per via de referèndum) i instem a l'Ajuntament a efectuar de manera immediata, un cop aprovat el nou reglament de participació, una declaració institucional comprometent-se a treballar per la modificació de l’article 38 de la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya.