Jornada - Valors i ètica per la transformació social

Comencem el procés de reflexió del 3er Congrés d'Associacions de Barcelona amb la jornada "Valors i ètica per la transformació social" que ens permetrà aprofundir en els valors i l'ètica vinculada a l'acció col·lectiva organitzada que és un dels temes de fons de l'eix de treball del congrés d'un associacionisme que impulsa nous valors