La Renda Bàsica Universal, un dret humà emergent

Deixem-hi empremta. En el marc de la Commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans es realitzen un seguit d’actes de caràcter interdepartamental, interseccional i territorial, i d’una estratègia de Drets Humans que avaluarà el grau de compliment del Pla de Drets Humans de Catalunya 2020/2023 i elaborarà un Pla estratègic de Drets Humans per a la Catalunya del 2030.