posicionamentterminisubvencions

El pic de la sisena onada està fent que moltes persones, tant voluntàries com tècniques, estiguin de baixa, confinades o cuidant a persones confinades i dificulta les activitats ordinàries i de gestió.

Des del Consell d’Associacions de Barcelona, plataforma associativa que recull les principals federacions d’associacions de la ciutat, i davant de la situació crítica que s'està produint fruit de la sisena onada volem posar de manifest les dificultats que estan tenint moltes associacions de la ciutat per poder fer la seva activitat i, sobretot la seva gestió. El pic de la sisena onada està fent que moltes persones, tant voluntàries com tècniques, estiguin de baixa, confinades o cuidant a persones confinades.

Això dificulta el seu funcionament ordinari i demana importants esforços de la resta dels membres de l'organització, sobretot aquests dies que coincideixen amb la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona que finalitza el pròxim 27 de gener.

Davant d'aquesta situació, que no preveiem, demanem que l'Ajuntament de Barcelona faciliti aquest tràmit i demanem que, ateses les circumstàncies de la crisi sanitària, s'allargui el termini per presentar els projectes a la convocatòria general de subvencions fins al 10 de febrer. Esperem que amb aquests quinze dies es puguin donar resposta als requeriments necessaris per poder presentar els projectes a la convocatòria de subvencions.

Per què tenim cura de les persones, les associacions som essencials! Per això, en temps de COVID-19 demanem un suport explícit a les associacions.

Us podeu descarregar el posicionament en aquest enllaç.

Etiquetes