Propostes CAB COVID19

Cal fer presents les vulnerabilitats que ha fet aflorar l’actual crisi i també els potencials que se’n deriven.

Des del Consell d’Associacions de Barcelona, plataforma associativa que recull les principals federacions d’associacions de la ciutat, i davant de la situació de crisi sanitària, econòmica, social i humanitària a escala mundial provocada per la pandèmia de la COVID-19 volem fer arribar al Consell de Ciutat de Barcelona una sèrie de propostes.

  • Creació d’un espai transversal que permeti desenvolupar accions concretes, entre d’altres un Pla d’Emergència Social a Barcelona com a ciutat i que vetlli perquè els drets bàsics de les persones estiguin garantits.
  • Fer un homenatge ciutadà a totes les persones mortes durant el període de confinament de la Covid-19
  • Fer un reconeixement explícit com a ciutat a les persones que ens ajuden a sostenir aquests moments (treballadors i treballadores, persones voluntàries)
  • Suport explícit al teixit associatiu que ens ajuda a sostenir aquesta situació.

Podeu trobar el comunicat en aquest enllaç

Arxius adjunts
Adjunt Mida
Propostes CAB Covid19 39.43 KB