El Consell de Ciutat organitza una jornada per reflexionar sobre les implicacions de la nova Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació

El Consell de Ciutat va crear un grup de treball sobre igualtat de tracte per a debatre i reflexionar sobre la nova llei 19/2020 sobre Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat de Catalunya. El cicle de sessions culminarà en una jornada el 26 d’octubre a partir de les 17 h a l’Espai Jove la Fontana.

Eleccions de Representants del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de Barcelona al Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació de l’Ajuntament de Barcelona. Dins del Consell hi ha representats diversos sectors de la societat, entre ells, el de les entitats que figuren inscrites al Fitxer General d’Entitats de Barcelona.