14/07/2021

Pla de Treball 2021 del CAB presentat a l'Assemblea del 15 de juliol de 2021

14/07/2021

Aquesta diagnosi analitza la convocatòria de subvencions 2020 i ens dona eines per fer propostes de millores de futures subvencions. ELs principals aspectes destacats d'aquest informe són:

 • El pressupost de la Convocatòria de 2020 ha sigut de 20.375.851,5 €, la qual cosa representa un increment del 3,7% respecte al 2019.
 • L’augment del pressupost ha repercutit especialment en l’àmbit de Districte, el qual ha augmentat un 5,5%. Per contra, el pressupost de l’àmbit de ciutat ha augmentat un 3,2%. Els districtes amb un augment més elevat del pressupost han sigut Ciutat Vella (84.000 €), Sant Martí (44.901 €) i Sarrià-Sant Gervasi (35.000 €). Cap districte ha disminuït el pressupost respecte del 2019.
 • El nombre de projectes presentats s’ha reduït un 7,0% respecte el 2019, passant de 6.874 a 6.426. Aquesta disminució s’explica en bona part per la disminució de programes en els àmbits d’Educació, Acció comunitària i Associacionisme i Consum.
 • El nombre de projectes subvencionats ha augmentat un 1,2%, passant de 4.672 a 4.729, i el nombre de projectes denegats ha disminuït un 22,9%, passant de 2.202 a 1.697. Aquests canvis poden tenir a veure l’augment d’un 3,7% en el pressupost de la convocatòria del 2020.
 • Les associacions i fundacions segueixen representant el gran gruix de sol·licitants, representant el 86,3% del total (respecte el 85,7% del 2019).
 • En aquesta edició han presentat projecte 512 entitats que no havien presentat projecte en l’edició 2019.
 • La mitjana de l’import atorgat als projectes se situa en els 4.148 €, lleugerament inferior al 2019 (4.208 €), i seguint amb la tendència descendent respecte el 2018 (4.600 €).
 • La diferència de la mitjana de l’import atorgat entre els àmbits de ciutat i de districte segueix sent elevada, situant-se en 5.819€ en l’àmbit de ciutat i en 2.164€ en l’àmbit de districte. Tanmateix, aquesta diferencia es redueix respecte el 2019 (5.989 € en l’àmbit de ciutat i 2.067 € en l’àmbit de districte), seguint la tendència de 2018 (6.643 € en l’àmbit de ciutat i 2.040 € en l’àmbit de districte).
 • De les 10 subvencions amb major import atorgat, 5 han estat atorgades a empreses no cooperatives, seguint la mateixa situació que en 2019. L’import total atorgat a les 10 subvencions amb un import més elevat representa el 77,5% de la quantitat sol·licitada per aquestes entitats, respecte el 56,9% del conjunt d’entitats sol·licitants.
 • Respecte la convocatòria de 2019, ha disminuït un 37,0% el percentatge de sol·licituds denegades per manca de pressupost, i un 24,1% el percentatge de sol·licituds denegades per obtenir una puntuació inferior a la nota de tall. La disminució de les subvencions denegades per manca de pressupost es pot explicar per l’augment en un 3,7% del pressupost del 2020, així com per la disminució en un 7,0% dels projectes presentats. Aquest fet també pot explicar la disminució dels projectes denegats per no assolir la nota de tall, ja que l’augment del pressupost i la disminució dels projectes presentats pot haver repercutit en una menor exigència a l’hora d’assignar la puntuació als projectes.
 • Per contra, respecte el 2019 ha augmentat un 37,5% el percentatge de sol·licituds denegades per no esmenar documentació, i un 10,1% el percentatge de sol·licituds denegades per requisits administratius.
   
09/07/2021

Estatuts aprovats a l'Assemblea Extraordinària del 6 de juliol de 2020

20/05/2021

Davant la judicialització, la intimidació i la difamació per part d’Agbar que han patit diferents entitats i organitzacions de la ciutat a través de la denúncia que ha interposat l’empresa davant del Tribunal de Comptes en la que les acusa de rebre subvencions de fons municipals per a finançar activitats alienes a les competències de l’Ajuntament de Barcelona, des de la junta directiva del CAB volem manifestar el nostre rebuig a aquest tipus d’actuació.

31/03/2021

Un comunicat del CAB, conjuntament amb la FAVB, davant la no admissió del recurs de cassació interposat contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 25/10/2019

25/11/2020

Quotes del CAB aprovades a l'assemblea del 2019

19/11/2020

Presentació dels objectius de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona

30/10/2020

Auditoria dels comptes anuals del CAB 2019

29/10/2020

Informe del Balanç Social 2020