12/05/2022

“Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis. Ajuntament de Barcelona. 2021”. Elaborat conjuntament amb Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

12/05/2022

Com cada any, des del Consell d’Associacions de Barcelona hem elaborat un informe de diagnosi de la convocatòria general de subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat de l’any anterior. L’objectiu de l’informe és extreure’n idees i propostes de millora per a les convocatòries posteriors.

Aquest posicionament, aprovat a l'AGO 22, recull les principals reuivindicacions.

12/05/2022

Posicionament aprovat a l'AGO 22 del CAB en relació a la llei de foment de l’Associacionisme.

06/05/2022

Des del CAB, en el marc de la darrera assemblea vam aprovar aquest posicionament on proposem modificar l’article 38 de la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya (Llei de consultes populars per via de referèndum) i instem a l'Ajuntament a efectuar de manera immediata, un cop aprovat el nou reglament de participació, una declaració institucional comprometent-se a treballar per la modificació de l’article 38 de la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya.

04/05/2022

Memòria econòmica aprovada a l'assemblea del 26 d'abril de 2022

26/04/2022

Proposta de Pla de Treball presentat a l'Assemblea del CAB 2022 celebrada el 26 d'abril a Torre Jussana

23/04/2022

Aquesta memòria dona resposta al tancament de curs dins del nou conveni de gestió cívica signat a partir del 16 de novembre de 2021.

23/04/2022

Memòria de Torre Jussana fins a 15 de novembre de 2021.

22/04/2022

La memòria del CAB presentada a l'AGO del 26 d'abril de 2022

12/04/2022

Podeu accedir a l'Informe d’Auditoria i comptes abreujats a 31 de desembre de 2021elaborat per Auditing.