Els pressupostos participatius són una oportunitat per connectar i mobilitzar la vostra base social. Aprofitem-ho!

Entre el 3 de febrer i el 27 de març, qualsevol entitat o persona, independentment de la seva edat, domicili, procedència o situació administrativa podrà presentar un màxim de tres projectes d’inversió.