La FAVB, LaFede.cat i el CAB reclamem que el Pacte de Barcelona inclogui més entitats socials, mediambientals i de salut

Demanem que en els grups de treball específics, s’hi puguin incorporar altres entitats significatives que treballen a la nostra ciutat, com a mínim les entitats membres del Consell de Ciutat que hi estiguin disposades.

Memòries del confinament. La ciutat confinada, la ciutat des dels balcons

L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un espai per a la recollida oberta de testimonis escrits, imatges o audiovisuals que persegueix conservar les vivències individuals i col·lectives a fi de garantir el dret a la memòria popular del confinament de la ciutat de Barcelona.