Les entitats presentem la nostra proposta al Pacte per Barcelona

Aquest document l’hem presentat al Pacte de Barcelona perquè estudiï l'aplicació d'unes mesures que considerem clau per sortir de la preocupant dinàmica creixent de desigualtat i vulnerabilitat d’amplis sectors socials i que dóna l’esquena a la sostenibilitat de la nostra ciutat.

La FAVB, LaFede.cat i el CAB reclamem que el Pacte de Barcelona inclogui més entitats socials, mediambientals i de salut

Demanem que en els grups de treball específics, s’hi puguin incorporar altres entitats significatives que treballen a la nostra ciutat, com a mínim les entitats membres del Consell de Ciutat que hi estiguin disposades.