Les entitats del CAB aprofundirem plegades en les principals necessitats de les associacions. (R)evolucionem les associacions en el context de crisi

Seguim el cicle «(R)evolucionem les associacions» i en aquesta trobada aprofundirem en les principals necessitats de les associacions de la ciutat en el context actual i les recollirem per fer-les present com a CAB.

El Panoràmic ha presentat les primeres conclusions de l’afectació de la Covid-19 en el teixit associatiu

Les primeres conclusions de l’informe sobre l’afectació de la crsis de la Covid-19 mostra, una vegada més, una gran capacitat de reacció i d’adaptació a la situació, una gran resiliència i un reforç de la flexibilitat per part de les associacions

La Plataforma de Gestió Ciutadana de Barcelona davant la COVID19

Arran de l’emergència sanitària i socioeconòmica de la COVID-19 i les conseqüents mesures de confinament, hem vist com a l’hora de destriar entre allò imprescindible i allò prescindible, han de prevaldre les necessitats i condicionals vitals que sostenen i reprodueixen la vida.

Ens adherim al comunicat de petició de regularització extraordinària a persones immigrades en situació irregular

Davant la situació de crisi sanitària, econòmica, social i humanitària a nivell mundial provocada per la pandèmia del COVID-19, el Consell Municipal d’Immigració demana autoritzacions de residència i treball per a les persones immigrades per fer front a aquesta crisi

Memòries del confinament. La ciutat confinada, la ciutat des dels balcons

L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un espai per a la recollida oberta de testimonis escrits, imatges o audiovisuals que persegueix conservar les vivències individuals i col·lectives a fi de garantir el dret a la memòria popular del confinament de la ciutat de Barcelona.

Les xarxes de suport tindran llibertat de circulació per realitzar les tasques de voluntariat

La col·laboració entre el sector associatiu (FCVS i CAB) i l’economia social i solidària (Arç) ha permès elaborar un protocol pensat per garantir la cura de les persones que necessiten suport i la seguretat de les persones que intervenen oferint aquest suport en el marc de l'emergència per la COVID-19.