Ampliat el termini per fer reunions telemàtiques dels òrgans de govern sense modificar els estatuts: fins el 31/12/22

El passat 23 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 28/2021, que modifica el Decret llei 10/2020 de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.